Home At-sign Facebook-F Twitter-T LinkedIn-I Facebook_hf

je suis Charlie
Pennestreken Poesjusbeesjus Nieuwjaarskaarten 4Daagse Na schooltijd Oefening Pollux AUW! Batavier Frigge 1.0

GebeurtenissenFoto's van opvallende gebeurtenissen


Naast tijdreeksen zet ik ook bepaalde gebeurtenissen (vervuiling, kap Robiniabos, aanplant burgerbos tegen Blankenburgtunnel et cetera) op mijn website. Hieronder kunt u een keus maken uit die gebeurtenissen.

000: Uit de oude doos. Te mooi om niet te publiceren: De bouw van het Klein Polderplein.

001: Kaalslag op het zandlichaam tussen de Brederoweg en het Kethelplein. Hier werden 3.400 bomen gekapt.

002: Vervuiling van het oppervlaktewater vanaf de tennishal tot aan de Munterstraat op 11 juni 2013

003: Bodemdoorbraak watergang tussen voormalig Robiniabos en de Ambachtenbuurt Schiedam in november 2013

004: Bomenplantactie in Vlaardingen tegen de Blankenburgtunnel op 16 maart 2013

005: Overzetten waterbewoners voor dempen van de sloot in Woudhoek noord in december 2012

006: Omgevallen kraan bij Brederoweg op 19 april 2012Copyright H.D. Frigge Schiedam 2010, 2011, 2012, 2013, 2014